Bodembreed academie / Handreiking voor gemeenten
Workshop ter ondersteuning van het gebruik van de Handreikingen Gemeentelijk Bodembeleid
 
Op initiatief van Agentschap NL verzorgt de bodembreedacademie workshops voor bodembetrokkenen van gemeenten in het kader van de handreikingen Gemeentelijk bodembeleid.
Er zijn negen handreikingen ontwikkeld door Witteveen+Bos in samenspraak met Agentschap NL en tijdens de workshop zal het gebruik verder worden toegelicht. Dit middels een aantal sessies zodat iedereen op de hoogte komt van de inhoud van deze handreikingen en tools in handen krijgt om ze in de eigen praktijk toe te passen.
 

    

In dit traject werken we samen met Witteveen+Bos.