Bodembreed academie / Introductie Ned. ondergrond
Basiscursus bodemrisicobeoordeling – verantwoord omgaan met bodemkwaliteit

Een  1-daagse cursus voor diegenen die:

  • willen weten waar de verschillende bodemnormen bescherming voor bieden;
  • zich afvragen hoe je de Risicotoolbox toepast om het hergebruik van grond goed te regelen;
  • willen weten hoe je met Sanscrit kunt beslissen of je met spoed moet saneren;
  • willen weten waar nog meer informatie is te vinden over de onderwerpen van deze cursus.

Het bodembeleid wil sturen op risico’s. Als je grond wilt hergebruiken moet die echt geschikt zijn voor de functie die de bodem heeft. Dit mag geen risico’s opleveren. Maar de bodem saneren kost veel geld. Dit doe je pas als de risico’s voor de mens, het ecosysteem en het grondwater onaanvaardbaar zijn. Om de risico’s van bodemverontreiniging te kunnen beoordelen zijn instrumenten ontwikkeld: de verschillende bodemnormen, de Risicotoolbox en Sanscrit.

    

   
Is dit gevaarlijk als de grond niet
schoon is?
        
Is dit wel veilig als de grond in de
kwaliteitsklasse industrie valt?