Bodembreed academie / Bodemecologie
Basiscursus bodemecologie - verstandig beheren en saneren

Een 1-daagse cursus met als doel de deelnemers in staat te stellen om de bodemecologie beter mee te laten wegen in allerlei beslissingen zoals:

  • het vast stellen van Lokale Maximale Waarden in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit;
  • beslissingen over het beheer van (ernstig) verontreinigde gronden; en
  • afwegingen tav bodemsanering

De basiscursus bodemecologie is een initiatief van het Platform Bodemleven, waarin momenteel vertegenwoordigd zijn: AgentschapNL/Bodem+, Stichting Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht Bodem (SKB), de Technische commissie bodembescherming (TCB), RIVM, VNG, IPO en DLG. De BodemBreedAcademie treedt op als facilitator bij de organisatie van deze cursus.