Terug naar de lijst


GEGEVENS OPLEIDING/CURSUS: Asbest in bodem, grond en puin
Naam Asbest in bodem, grond en puin
Omschrijving In het verleden is asbest veel gebruikt voor het verharden van wegen en paden en werden gaten gedicht met asbesthoudend materiaal. Ook komt het regelmatig voor dat onverwacht asbest wordt aangetroffen in puin. Belangrijk om dan op een verantwoorden en veilige manier hiermee om te gaan. Maar hoe? We hebben inmiddels een complex systeem van verschillende wetten die toezien op (het verwijderen van) asbest. Het is moeilijk het overzicht te houden welke wetten van toepassing, welke jurisprudentie van toepassing is, maar vooral ook wat dat voor u in de dagelijkse praktijk betekend.

Inhoud
De cursus geeft een compleet beeld van het beleid en vooral de vertaling daarvan naar de dagelijkse praktijk op het gebied van asbest in bodem, waterbodem, grond, baggerspecie, puin en puingranulaat. In de cursus wordt onder andere ingegaan op de volgende onderwerpen:
• Asbestnormering
• Asbest (water) bodemonderzoek en de relatie met regulier bodemonderzoek
• Bepaling van de saneringsnoodzaak en -urgentie van asbestbodemverontreiniging en de toepassing van het milieuhygiënisch saneringscriterium
• Asbest en het Landsdekkend beeld
• De inhoud en toepassing van de NEN-protocollen voor asbest (NEN 5707, o-NEN 5897 en NTA 5727) en de afstemming met het NEN-protocol voor bodemonderzoek (NEN 5740)
• Opslag, transport en reiniging van asbesthoudende bulkmaterialen
• De relatie tussen asbest in de bodem en asbest in wegen en erfverhardingen

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor medewerkers bodem en milieu van diverse organisaties die op de hoogte wensen te zijn van het beleid van asbest in bodem en de betekenis daarvan in de dagelijkse praktijk, zoals:
• Milieu(beleids)medewerkers van gemeente, milieudiensten, provincies, waterschappen en rijk
• Milieutechnische medewerkers, adviseurs en bodemspecialisten bij omgevingsdiensten en advies- en ingenieursbureau
• Bodem- en milieudeskundigen bij ontwikkelings- en bouwmaatschappijen
Bij deelname aan de cursus ontvangt u gratis het boek ‘Asbestfeiten'.
cursus website geoplan.nl/cursus/asbest-in-bodem-grond-puin
Begindata 25 april 2019
Cursusduur 1 dag
Locatie Utrecht
Niveau MBO
HBO
Vorm cursus/training
Kernwoorden wet- en regelgeving
bodembeheer/bodem-management
bodembeschermende voorzieningenchecked
Functie Milieukundig veldmedewerker
Milieukundig begeleider
Uitvoerder/ projectleider
Bodemadviseur


GEGEVENS OPLEIDINGSINSTITUUT
 
Organisatie Geoplan
contact email geoplan@geoplan.nl
Contact persoon Kristian Koster
contact telefoon 0885560570
Adresgegevens Heiligenbergerweg 5, Leusden
contact website www.geoplan.nl


Gegevens opleiding bijgewerkt op 14-11-2018