Terug naar de lijst


GEGEVENS OPLEIDING/CURSUS: Bodemsanering in de praktijk
Naam Bodemsanering in de praktijk
Omschrijving Bij een bodemsanering wordt vervuiling uit het verleden verwijderd uit de bodem om deze geschikt te maken voor de huidige bestemming van het gebied. Een sanering goed uitvoeren is een complexe operatie. Zowel wetgeving, bodemonderzoek en risicobeoordeling als de verschillende saneringstechnieken spelen een rol. Belangrijk voor iedereen die betrokken is bij bodemsaneringen om het overzicht te houden en te weten wat er speelt op die verschillende gebieden.

Wat zijn bijvoorbeeld de meest recente duurzame onderzoekstechnieken, wanneer kunt u in-situ technieken inzetten en wat te doen met asbest? We zetten de grote lijn van wetgeving, functioneel bodemonderzoek en de aanpak van de sanering neer. We zoomen hierbij continu in op de plekken waar die drie in elkaar grijpen en extra alertheid geboden is.

In de cursus worden de verschillende aspecten van bodemsanering, van wetgeving tot saneringstechnieken besproken. Alle technisch-inhoudelijke onderdelen worden verzorgd door specialisten. De cursusleider staat garant voor de rode draad in het programma, de interactie en de discussie.

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor medewerkers die werkzaam zijn op het gebied van bodem, zoals:
• Milieu(beleids)medewerkers en handhavers van gemeenten, omgevingsdiensten, provincies en rijk
• Ruimtelijke ordeningsmedewerkers van gemeenten, provincies en rijk die te maken hebben met verontreinigde terreinen
• Milieuadviseurs en bodemspecialisten bij advies- en ingenieursbureaus
• Bodem- en milieudeskundigen bij ontwikkelings- en bouwbedrijven
Basiskennis van “bodem” is gewenst. Indien dat niet het geval is, raden wij u aan eerst de Basiscursus Bodem te volgen.
cursus website geoplan.nl/cursus/bodemsanering-praktijk
Begindata 6 december 2018 / 14 maart 2019
Cursusduur 2 dagen
Locatie La Vie Utrecht
Niveau MBO
HBO
Vorm cursus/training
Kernwoorden bodemverontreiniging
wet- en regelgeving
hergebruik grond en bagger-specie
bodembeheer/bodem-management
bodem-sanering
bodembeschermende voorzieningenchecked
Functie Milieukundig veldmedewerker
Milieukundig begeleider
Bodemadviseur


GEGEVENS OPLEIDINGSINSTITUUT
 
Organisatie Geoplan
contact email geoplan@geoplan.nl
Contact persoon Kristian Koster
contact telefoon 0885560570
Adresgegevens Heiligenbergerweg 5, Leusden
contact website www.geoplan.nl


Gegevens opleiding bijgewerkt op 14-11-2018