Terug naar de lijst


GEGEVENS OPLEIDING/CURSUS: Cursus B: Basiscursus Vakmanschap Bodemenergie
Naam Cursus B: Basiscursus Vakmanschap Bodemenergie
Omschrijving De Basiscursus Vakmanschap Bodemenergie biedt de basis voor de ontwerpers van ondergrondse- en bovengrondse bodemenergiesystemen bij gebouwde omgeving.

De essentiële onderdelen die zowel een ondergrondse- als bovengrondse ontwerper moet weten worden in de basiscursus behandeld en geëxamineerd. Er wordt gewerkt volgens de huidige normen voor bodemenergie volgend uit de AMvB’s, uitgewerkt in het SKIB-protocol voor de ondergrond. Voor de bovengrond is dit uitgewerkt in de ISSO 39 voor open systemen. Voor de gesloten systemen is voor de bovengrond zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande ISSO publicaties 72 en 80. Na het volgen van de basiscursus kent de cursist de basis ontwerpregels voor zowel ondergrondse- als bovengrondse systemen.

De cursus kan met een examen (via Cito) worden afgesloten.
cursus website bodemenergienl.nl/actueel/cursus/cursus-b/
Begindata 7 maart 2019 / zie website
Cursusduur 3 dagen
Locatie INoffice Woerden
Niveau MBO
HBO
Vorm cursus/training
Kernwoorden duurzaam bodembeheer
wet- en regelgeving
besluit bodemkwaliteit
bodembeschermende voorzieningenchecked
Functie Uitvoerder/ projectleider
Bodemadviseur


GEGEVENS OPLEIDINGSINSTITUUT
 
Organisatie BodemenergieNL
contact email info@BodemenergieNL.nl
Contact persoon Mariëlle van Kampen
contact telefoon 035-6838833
Adresgegevens Johannes Geradtsweg 17b, 1222 PK Hilversum
contact website www.BodemenergieNL.nl


Gegevens opleiding bijgewerkt op 17-01-2019