Terug naar de lijst


GEGEVENS OPLEIDING/CURSUS: Cursus C: Specialisatie Bodemenergie: ontwerp & realisatie bovengrond (open en gesloten systemen)
Naam Cursus C: Specialisatie Bodemenergie: ontwerp & realisatie bovengrond (open en gesloten systemen)
Omschrijving In de Specialisatiecursus Bovengronds wordt dieper ingegaan op de manier van energieopwekking en afgifte.

Behandeld worden zowel open- als gesloten bodemsystemen. De cursist leert welke afgiftesystemen geschikt zijn voor bodemenergiesystemen, hoe hij/zij hoofdcomponenten selecteert op basis van vermogen en energiehoeveelheden. Tevens wordt de automatisering van het bodemenergiesysteem behandeld. De aangeboden stof sluit aan bij de huidige ISSO -publicaties 39, 72, 80 en 81. De laatste dag bestaat grotendeels uit het maken van een casus. De cursist kan dan het geleerde direct in de praktijk brengen.

De cursus kan worden afgesloten met een officieel Cito examen.
cursus website bodemenergienl.nl/actueel/cursus/cursus-c22018/
Begindata 27 maart 2019 / zie website
Cursusduur 3 dagen
Locatie F&B Trainingcenter, Hilversum
Niveau MBO
HBO
Vorm cursus/training
Kernwoorden duurzaam bodembeheer
wet- en regelgeving
besluit bodemkwaliteit
bodembeschermende voorzieningenchecked
Functie Uitvoerder/ projectleider
Bodemadviseur


GEGEVENS OPLEIDINGSINSTITUUT
 
Organisatie BodemenergieNL
contact email info@BodemenergieNL.nl
Contact persoon Mariëlle van Kampen
contact telefoon 035-6838833
Adresgegevens Johannes Geradtsweg 17b, 1222 PK Hilversum
contact website www.BodemenergieNL.nl


Gegevens opleiding bijgewerkt op 17-01-2019