Terug naar de lijst


GEGEVENS OPLEIDING/CURSUS: Cursus E: Specialisatie exploitatie open en gesloten systemen
Naam Cursus E: Specialisatie exploitatie open en gesloten systemen
Omschrijving Tijdens de Specialisatiecursus exploitatie van open en gesloten systemen wordt dieper ingegaan op de bedrijfsvoering van open en gesloten systemen. De cursist leert wat monitoring en beheer zijn, hoe hij een meerjaren onderhoudsbegroting maakt en hoe het koppelen van bovengrondse en ondergrondse systemen in de praktijk werkt (integrale benadering). Daarnaast wordt ingaan op de ins- en outs rondom het toezichthouden en handhaven door provincie en gemeente. De AMvB bodemenergie vormt hierbij de leidraad. Tot slot komen veel voorkomende faalfactoren langs. Doel van deze cursus is om proactief invulling te geven aan exploitatie. De HUM, de BUM en de Waterwet vormen hierin de leidraad. De cursus leidt ons van het ontwerp van bodemenergiesystemen naar de exploitatie en vertelt alle ins- en outs.

De cursus kan worden afgesloten met een officieel Cito-examen.
cursus website bodemenergienl.nl/actueel/cursus/cursus-e22018/
Begindata 5 april 2019 / zie website
Cursusduur 2 dagen
Locatie MeetINoffice Woerden
Niveau MBO
HBO
Vorm cursus/training
Kernwoorden duurzaam bodembeheer
wet- en regelgeving
besluit bodemkwaliteit
bodembeheer/bodem-management
bodembeschermende voorzieningenchecked
Functie Uitvoerder/ projectleider
Bodemadviseur


GEGEVENS OPLEIDINGSINSTITUUT
 
Organisatie BodemenergieNL
contact email info@BodemenergieNL.nl
Contact persoon Mariëlle van Kampen
contact telefoon 035-6838833
Adresgegevens Johannes Geradtsweg 17b, 1222 PK Hilversum
contact website www.BodemenergieNL.nl


Gegevens opleiding bijgewerkt op 17-01-2019