Terug naar de lijst


GEGEVENS OPLEIDING/CURSUS: Besluit bodemkwaliteit: Handhaving
Naam Besluit bodemkwaliteit: Handhaving
Omschrijving Samenvatting
De cursus behandeld de verschillende wijze waarop het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) gehandhaafd kán worden en gehandhaafd wordt, welke bevoegdheden een handhaver heeft en welke gegevens opvraagbaar zijn.
Daarnaast wordt aandacht besteedt aan de recente ontwikkelingen en de rol van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) en tot slot worden vraagstukken vanuit de praktijk behandeld.
Voor handhavend Nederland een zeer aan te bevelen cursus.

Doelgroep
Deze cursus biedt aan verschillende handhavers inzicht in de manier en mogelijkheden van handhaving van het Bbk. De cursus is geschikt voor alle handhavers, zowel op lokaal als landelijk niveau. Tevens is deze cursus zeer geschikt voor aannemers, adviseurs en iedereen die meer inzicht wil de verschillende facetten van handhaving en wijze waarop hier in de praktijk mee omgegaan wordt.

Programma

Introductie.

Handhaving Besluit bodemkwaliteit
•Uitgangspunten
•De strategie
•Kernvoorschriften
•De meldingsformulieren
•Hoe om te gaan met meldingen
•Het protocol voor partijkeuring door handhaver
•Hoe om te gaan met rapportages
•Waarop te letten bij kwaliteitsverklaringen
•Controle in het veld

Nieuwe regels Besluit bodemkwaliteit
Casus
Tips en valkuilen
cursus website www.schreurs-groep.nl/index.php?dispatch=products.view&product_id=23
Begindata 1-1-2019
Cursusduur
Locatie
Niveau MBO
HBO
WO
Vorm cursus/training
opleiding
Kernwoorden bodemverontreiniging
wet- en regelgeving
monster-neming
hergebruik grond en bagger-specie
veldwerk
ruimtelijke ontwikkeling
handhaving
vastgoed en milieu
besluit bodemkwaliteit
bodembeheer/bodem-management
bodem-sanering
beleidsvormend/ondersteunend
Functie Milieukundig veldmedewerker
Auditor
Milieukundig begeleider
Milieutoezichthouder
Directie-voerder saneringen
Uitvoerder/ projectleider
Jurist
Inspecteur bevoegd gezag
Bodemadviseur
Opsporings-ambtenaar/BOA


GEGEVENS OPLEIDINGSINSTITUUT
 
Organisatie Schreurs Opleidingen bv
contact email info@schreurs-opleidingen.nl
Contact persoon Marjon Verrips
contact telefoon 085-8772316
Adresgegevens Bassin 15 6001 GZ Weert
contact website www.Schreurs-Groep.nl


Gegevens opleiding bijgewerkt op 14-02-2019