Terug naar de lijst


GEGEVENS OPLEIDING/CURSUS: BRL 9335: Grondverzet van individuele partijen en bij grootschalige projecten
Naam BRL 9335: Grondverzet van individuele partijen en bij grootschalige projecten
Omschrijving Samenvatting:
Cursus ge-update!: Op 1 juli 2015 is versie 3.8 van de BRL 9335 in werking getreden. Niet alleen de BRL maar ook de protocollen 1, 2, 4 en 9 zijn gewijzigd.

De cursus behandeld de verschillende onderwerpen van de BRL9335 welke van belang zijn bij de werkzaamheden van grondbanken en grondverzetbedrijven. De omgang met (verschillende) grondstromen, partijen grond zonder keuring, het opsplitsen en samenvoegen van partijen, wat mag wel en wat niet? Het zijn allemaal vraagstukken waar je in de praktijk geconfronteerd wordt.

Deze cursus biedt een nieuwe kijk op grondverzet en leert je omgaan met de uitzonderingspositie van de BRL 9335. Via certificering voor deze BRL worden handelingen mogelijk die anders door het Besluit Bodemkwaliteit niet zijn toegestaan.

Doelgroep:
De cursus is interessant voor grondbanken en grondverzetbedrijven, maar ook voor adviesbureaus, omgevingsdiensten, waterschappen en gemeenten.

Kortom een must voor iedereen die met grondverzet te maken heeft, op welke manier dan ook!


Programma

Inleiding

Besluit bodemkwaliteit
- Definities en begrippen
- Kwaliteit van de uitvoering

Protocol-1 Individuele partijen grond
- Doel en toepassingsgebied
- Werkwijze
- Eindkwalificatie en toetsing
- Partij- / depotbeheer

Protocol-2 Grond uit projecten
- Doel en werkingsgebied
- Grootschalige projecten

Protocol-2 Grond uit projecten
- Bepaling keuringsfrequentie
- Uitvoeringsfase

Protocol-9 Civieltechnische keuring
- Doel en werkingsgebied
- Werkwijze
- Casus en vragen uit de praktijkcursus website www.schreurs-groep.nl/index.php?dispatch=categories.view&category_id=73
Begindata 14 februari 2019
Cursusduur
Locatie
Niveau MBO
HBO
Vorm cursus/training
Kernwoorden bodemverontreiniging
wet- en regelgeving
hergebruik grond en bagger-specie
ruimtelijke ontwikkeling
handhaving
vastgoed en milieu
besluit bodemkwaliteit
bodem-sanering
beleidsvormend/ondersteunend
Functie Auditor
Milieukundig begeleider
Milieutoezichthouder
Directie-voerder saneringen
Uitvoerder/ projectleider
Inspecteur bevoegd gezag
Bodemadviseur


GEGEVENS OPLEIDINGSINSTITUUT
 
Organisatie Schreurs Opleidingen bv
contact email info@schreurs-opleidingen.nl
Contact persoon Marjon Verrips
contact telefoon 085-8772316
Adresgegevens Bassin 15 6001 GZ Weert
contact website www.Schreurs-Groep.nl


Gegevens opleiding bijgewerkt op 12-10-2018