Terug naar de lijst


GEGEVENS OPLEIDING/CURSUS: BRL SIKB 12000: Tijdelijke grondwaterbemalingen
Naam BRL SIKB 12000: Tijdelijke grondwaterbemalingen
Omschrijving Samenvatting
Doel van de BRL 12000 is de kans op schade bij tijdelijke grondwaterbemaling, ook wel bronbemaling genoemd, te verkleinen door de risico’s in beeld te brengen en beheersbaar te maken. Denk bij tijdelijke grondwaterbemalingen aan het droog houden van een bouwput in het kader van de bouw van bijvoorbeeld een parkeerkelder of van een sleuf in het kader van de aanleg van een gasleiding.
De documenten hebben betrekking op het verbeteren van de kwaliteit van voorbereiding, aansturing en uitvoering van tijdelijke grondwaterbemalingen.
(bron: infoblad SIKB)

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor iedereen die te maken heeft/krijgt met een tijdelijke grondwateronttrekking. De cursus is zo opgezet dat na het volgen ervan, de opgedane kennis direct in praktijk kan worden toegepast/herkend, doordat op heldere wijze duidelijk wordt gemaakt (en aangevuld met praktijkvoorbeelden) hoe de theorie zich in werkelijkheid openbaart. De partijen die betrokken zijn bij tijdelijke grondwateronttrekkingen zijn de initiatiefnemers (projectontwikkelaars), werkvoorbereiders en uitvoerders (aannemers), adviseurs, bronbemalers en handhavers, vergunningverleners (bevoegd gezag).

Locatie: Seats2Meet te 's-Hertogenbosch

DAGPROGRAMMA

Inleiding bemaling
Soorten bemalingen
• Onttrekkingssystemen
• Retoursystemen
• Overige lozingsmogelijkheden

Bodemopbouw versus type bemaling
• Regio gebonden bemalingssystemen
• Effecten op de omgeving

Wet- en regelgeving
• Verschillende bevoegde gezagen (ILT, Provincie, Waterschap, ed.)
• De Waterwet

Ontstaan BRL SIKB 12000 met de protocollen
• Verlagen faalkosten
• Initiatienemers

Protocollen:
• 12010: Voorbereiden melding of vergunning
• 12020: Voorbereiden technische uitvoering
• 12030: Uitvoeren bemaling
• 12040: Aansturen bemaling

Vragen en discussie

cursus website www.schreurs-groep.nl/index.php?dispatch=categories.view&category_id=73
Begindata 31 januari 2019
Cursusduur
Locatie Den Bosch
Niveau MBO
HBO
Vorm cursus/training
Kernwoorden duurzaam bodembeheer
bodemverontreiniging
wet- en regelgeving
kwaliteitsmanagement
veldwerk
handhaving
besluit bodemkwaliteit
bodembeheer/bodem-management
bodem-sanering
Functie Milieukundig veldmedewerker
Auditor
Milieukundig begeleider
Milieutoezichthouder
Directie-voerder saneringen
Uitvoerder/ projectleider
Jurist
Inspecteur bevoegd gezag
Bodemadviseur
Opsporings-ambtenaar/BOA
Manager


GEGEVENS OPLEIDINGSINSTITUUT
 
Organisatie Schreurs Opleidingen bv
contact email info@schreurs-opleidingen.nl
Contact persoon Marjon Verrips
contact telefoon 085-8772316
Adresgegevens Bassin 15 6001 GZ Weert
contact website www.Schreurs-Groep.nl


Gegevens opleiding bijgewerkt op 10-09-2018