Terug naar de lijst


GEGEVENS OPLEIDING/CURSUS: Besluit bodemkwaliteit: verdieping en toetsen
Naam Besluit bodemkwaliteit: verdieping en toetsen
Omschrijving Samenstellingsanalyse, de uitloogproeven en de emissieberekeningen
Welke analyses moeten wanneer worden verricht
Wat houden de uitloogproeven in, wanneer welke proef inzetten?
Zijn verkorte proeven toegestaan, hoe om te gaan met beschikbaarheidsproef
Hoe en wanneer bepalen we de emissie; uitzonderingsregels en kritische punten?
Waar op letten bij de resultaten van het laboratorium
Toetsen bouwstoffen
Regels bij toepassen van bouwstoffen
Knelpunten
Toetsen bouwstoffen, nieuwe normen en regels
Oefeningen
Toetsen toepassing partij granulaat in een werk
Toetsen grond & baggerspecie (ingrijpende wijzigingen per 1-7-2013)
Berekeningswijze van de emissie, correctiewijzen lutum en organisch stof (nieuw)
Keuze uit de stoffenpakketten
Hoe om te gaan bodemkwaliteit en bodemfunctie
Toetsen in generiek kader; landbodem (nieuw)
Toetsen bij verspreiding baggerspecie
Toetsen bij toepassen in oppervlaktewateren
Toetsen bij Grootschalige bodemtoepassingen (GBT)
Wanneer wel en wanneer geen uitloogonderzoek
Toetsing grootschalige partijen
Opsplitsen en samenvoegen
Aanpak volgens de NEN5740, BRL9335, Schreurs Milieuconsult
Oefeningen
Toetsen van een partij grond voor verschillende toepassingen (land- en waterbodem
cursus website www.schreurs-groep.nl/cursus-monsterneming-en-toepassen-van-grond-bagger-en-bouwstoffen/
Begindata 2 april 2019
Cursusduur 1 dag
Locatie Den Bosch
Niveau MBO
HBO
Vorm cursus/training
Kernwoorden duurzaam bodembeheer
bodemverontreiniging
veldwerk
besluit bodemkwaliteit
bodem-sanering
Functie


GEGEVENS OPLEIDINGSINSTITUUT
 
Organisatie Schreurs Opleidingen bv
contact email info@schreurs-opleidingen.nl
Contact persoon Marjon Verrips
contact telefoon 085-8772316
Adresgegevens Bassin 15 6001 GZ Weert
contact website www.Schreurs-Groep.nl


Gegevens opleiding bijgewerkt op 14-02-2019