Terug naar de lijst


GEGEVENS OPLEIDING/CURSUS: Handhaving en regeling besluit bodemkwaliteit
Naam Handhaving en regeling besluit bodemkwaliteit
Omschrijving De cursus behandelt de verschillende wijze waarop het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) gehandhaafd kán worden en gehandhaafd wordt, welke bevoegdheden een handhaver heeft en welke gegevens opvraagbaar zijn.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan de recente ontwikkelingen en de rol van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) en tot slot worden vraagstukken vanuit de praktijk behandeld.
Deze cursus biedt aan verschillende handhavers inzicht in de manier en mogelijkheden van handhaving van het Bbk. De cursus is geschikt voor alle handhavers, zowel op lokaal als landelijk niveau. Tevens is deze cursus zeer geschikt voor aannemers, adviseurs en iedereen die meer inzicht wil de verschillende facetten van handhaving en wijze waarop hier in de praktijk mee omgegaan wordt
cursus website www.schreurs-groep.nl/handhaving-bbk-en-rbk/
Begindata 13 juni 2019
Cursusduur
Locatie
Niveau MBO
HBO
Vorm cursus/training
Kernwoorden bodemverontreiniging
veldwerk
ruimtelijke ontwikkeling
handhaving
vastgoed en milieu
besluit bodemkwaliteit
bodembeheer/bodem-management
Functie Milieukundig begeleider
Directie-voerder saneringen
Uitvoerder/ projectleider
Inspecteur bevoegd gezag


GEGEVENS OPLEIDINGSINSTITUUT
 
Organisatie Schreurs Opleidingen bv
contact email info@schreurs-opleidingen.nl
Contact persoon Marjon Verrips
contact telefoon 085-8772316
Adresgegevens Bassin 15 6001 GZ Weert
contact website www.Schreurs-Groep.nl


Gegevens opleiding bijgewerkt op 28-03-2019