Terug naar de lijst


GEGEVENS OPLEIDING/CURSUS: Opslag partijen grond, baggerspecie en bouwstoffen
Naam Opslag partijen grond, baggerspecie en bouwstoffen
Omschrijving Veel organisaties, zowel bedrijven als overheden, houden zich bedrijfsmatig of op projectbasis bezig met het opslaan, samenvoegen en/of splitsen van partijen grond en bagger. Vrijgekomen grond of bagger kan niet altijd rechtstreeks op de toepassingslocatie worden toegepast. Het materiaal wordt dan tijdelijk opgeslagen. De opslag van grond en bagger is aan regels gebonden. Bij de opslag wordt duidelijk onderscheid gemaakt in opslag binnen een inrichting en opslag buiten een inrichting.

Als de opslag plaatsvindt binnen een inrichting is het omgevingsrecht van toepassing. De kwaliteit van het opgeslagen materiaal bepaalt of en welke bodembeschermende voorzieningen en maatregelen getroffen moeten worden. Voor opslag van grond en bagger buiten een inrichting is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Als de kwaliteit van de opgeslagen partij gelijk of beter is aan de kwaliteit van de “ontvangende bodem” en voorafgaat aan een nuttige toepassing conform de handelingen genoemd in artikel 35 van het Bbk, mag deze tijdelijk worden opgeslagen. Maar hoe werkt het stelsel precies? En waar op te letten?

Na deze cursus bent u inhoudelijk goed op de hoogte van de meest relevante en recente regels. Bij elk cursusblok kunt u uw eigen ervaring(en) inbrengen, worden de keuzes uitgelegd en wordt verwezen naar praktijkvoorbeelden.
cursus website https://geoplan.nl/cursus/opslag-grond-baggerspecie-bouwstoffen
Begindata 15 september 2020
Cursusduur 1 dag
Locatie La Vie Utrecht
Niveau MBO
Vorm cursus/training
Kernwoorden wet- en regelgeving
kwaliteitsmanagement
hergebruik grond en bagger-specie
Functie Milieukundig begeleider
Milieutoezichthouder
Directie-voerder saneringen
Uitvoerder/ projectleider
Jurist
Inspecteur bevoegd gezag
Bodemadviseur
Opsporings-ambtenaar/BOA


GEGEVENS OPLEIDINGSINSTITUUT
 
Organisatie Geoplan
contact email geoplan@geoplan.nl
Contact persoon Kristian Koster
contact telefoon 0885560570
Adresgegevens Danzigerkade 53, 1013 AP Amsterdam
contact website www.geoplan.nl


Gegevens opleiding bijgewerkt op 09-09-2020