Terug naar de lijst


GEGEVENS OPLEIDING/CURSUS: NEN 5720: Verkennend waterbodemonderzoek (incl. NEN 5717)
Naam NEN 5720: Verkennend waterbodemonderzoek (incl. NEN 5717)
Omschrijving Waterbodemonderzoek is een essentiële stap voorafgaand aan het baggerwerk of voorafgaand aan het dempen van waterlopen. Welke hoeveelheden komen vrij en van welke kwaliteit, en wat kunnen we met de vrijkomende baggerspecie? Het uitvoeren van het juiste waterbodemonderzoek kan hier uitsluitsel over geven. De cursus is dan ook met name bedoeld voor personeel werkzaam bij adviesbureaus die de waterbodemonderzoeken uitvoeren en voor personeel die de waterbodemonderzoeken moeten toetsen.

Onderzoek naar asbest in waterbodem
NTA 5727
Apparatuur
Monsterneming
Uitvoeren van veldwerk bij waterbodemonderzoek
Protocol 2003 (voorbereiding, apparatuur, vastleggen gegevens e.d.)
Eisen aan organisatie
Veiligheid
Richtlijn baggervolume
Kwaliteitsborging / Kwalibo
Verplichtingen vanuit Bbk
cursus website www.schreurs-groep.nl/index.php?dispatch=categories.view&category_id=73
Begindata 14 maart 2019
Cursusduur 1 dag
Locatie `s-Hertogenbosch
Niveau MBO
HBO
WO
Vorm cursus/training
Kernwoorden bodemverontreiniging
wet- en regelgeving
kwaliteitsmanagement
monster-neming
veldwerk
handhaving
besluit bodemkwaliteit
bodembeheer/bodem-management
beleidsvormend/ondersteunend
Functie Milieukundig veldmedewerker
Milieukundig begeleider
Milieutoezichthouder
Uitvoerder/ projectleider
Inspecteur bevoegd gezag
Bodemadviseur


GEGEVENS OPLEIDINGSINSTITUUT
 
Organisatie Schreurs Opleidingen BV
contact email info@schreurs-opleidingen.nl
Contact persoon Marjon Verrips
contact telefoon 085-8772316
Adresgegevens Bassin 15 6001 GZ Weert
contact website www.Schreurs-Groep.nl


Gegevens opleiding bijgewerkt op 26-11-2018