Terug naar de lijst


GEGEVENS OPLEIDING/CURSUS: PFAS in grond en grondwater
Naam PFAS in grond en grondwater
Omschrijving Samenvatting
PFAS (Poly- en perfluoralkyl verbindingen) zoals PFOS, PFOA en GenX zijn ‘nieuwe’ stoffen als het gaat om bodemverontreiniging. De monsterneming wijkt af van het de reguliere werkwijze en Nederlandse laboratoria zijn nog niet geaccrediteerd voor analyse op deze stoffen. 

Het gepresenteerde '“Tijdelijke Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie” wordt uitgebreid behandeld in deze cursus. 
Tijdens de cursus worden ook de verschillende wettelijke kaders zoals onder andere de Wet bodembescherming, het Besluit bodemkwaliteit en de risico’s bij het werken met PFAS-verontreinigde grond en grondwater behandeld. Tevens wordt ingegaan op de wijze van monsterneming, analyses en de risico’s van het werken in en met PFAS-houdende grond en grondwater. 

Doelgroep
De cursus richt zich met name op projectleiders, adviseurs en beleidsmakers van zowel overheden, adviesbureaus, aannemers, grondbanken en grondreinigers.

Locatie
Seats2Meet, Centraal Station van 's-Hertogenbosch.

Kosten
€ 845,- (excl. BTW). (Bij aanmelding van meerdere personen binnen een organisatie voor dezelfde cursusdag ontvangt u korting. Zie onze  kosten & voorwaarden)

Duur
1 dag van 09:00 – 16:00 uur

Resultaat
Bewijs van deelname

Programma

PFAS
Wat zijn PFAS
Toepassingen
Risico’s en gedrag in de bodem
Beleid
PFAS in het kader van de zorgplicht
Risicogrenswaarden grond en grondwater
Rapportages RIVM
Tijdelijk Handelingskader PFAS voor hergebruik PFAS houdende grond
Reeds opgesteld beleid
Opstellen lokaal beleid
PFAS in de praktijk
Aandachtspunten voor monsterneming en analyses
Werken in en met PFAS verontreinigde grond en grondwater
Toetsen aan risicogrenswaarde
cursus website www.schreurs-groep.nl/cursus-pfas-in-grond-en-grondwater/
Begindata 6 oktober 2020
Cursusduur 1 dag
Locatie Den Bosch
Niveau
Vorm
Kernwoorden duurzaam bodembeheer
bodemverontreiniging
wet- en regelgeving
gebiedsontwikkeling ISV
monster-neming
hergebruik grond en bagger-specie
veldwerk
ruimtelijke ontwikkeling
handhaving
vastgoed en milieu
besluit bodemkwaliteit
bodembeheer/bodem-management
bodem-sanering
bodemcommunicatie
beleidsvormend/ondersteunend
Functie Milieukundig veldmedewerker
Milieukundig begeleider
Milieutoezichthouder
Directie-voerder saneringen
Uitvoerder/ projectleider
Jurist
Inspecteur bevoegd gezag
Bodemadviseur
Opsporings-ambtenaar/BOA
Manager


GEGEVENS OPLEIDINGSINSTITUUT
 
Organisatie Schreurs Opleidingen BV
contact email info@schreurs-opleidingen.nl
Contact persoon Marjon Verrips
contact telefoon 085-8772316
Adresgegevens Bassin 15 6001 GZ Weert
contact website www.Schreurs-Groep.nl


Gegevens opleiding bijgewerkt op 28-04-2020