Terug naar de lijst


GEGEVENS OPLEIDING/CURSUS: Cursus PFAS in grond en grondwater
Naam Cursus PFAS in grond en grondwater
Omschrijving Samenvatting
PFAS (Poly- en perfluoralkyl verbindingen) zoals PFOS, PFOA en GenX zijn ‘nieuwe’ stoffen als het gaat om bodemverontreiniging. De monsterneming wijkt af van het de reguliere werkwijze en Nederlandse laboratoria zijn nog niet geaccrediteerd voor analyse op deze stoffen.
Door het ontbreken van een landelijke norm is er vaak veel onduidelijkheid over de saneringsplicht en de hergebruiksmogelijkheden van PFAS-houdende grond. Het opstellen van lokaal beleid kan hier uitkomst bij bieden.
Tijdens de cursus worden de verschillende wettelijke kaders zoals onder andere de Wet bodembescherming, het Besluit bodemkwaliteit en de risico’s bij het werken met PFAS-verontreinigde grond en grondwater behandeld. Tevens wordt ingegaan op de wijze van monsterneming, analyses en de risico’s van het werken in en met PFAS-houdende grond en grondwater.
cursus website http://www.schreurs-groep.nl/cursus-pfas-in-grond-en-grondwater/
Begindata 15 januari 2019
Cursusduur 1 dag
Locatie Den Bosch
Niveau
Vorm
Kernwoorden duurzaam bodembeheer
bodemverontreiniging
wet- en regelgeving
gebiedsontwikkeling ISV
monster-neming
hergebruik grond en bagger-specie
veldwerk
ruimtelijke ontwikkeling
handhaving
vastgoed en milieu
besluit bodemkwaliteit
bodembeheer/bodem-management
bodem-sanering
bodemcommunicatie
beleidsvormend/ondersteunend
Functie Milieukundig veldmedewerker
Milieukundig begeleider
Milieutoezichthouder
Directie-voerder saneringen
Uitvoerder/ projectleider
Jurist
Inspecteur bevoegd gezag
Bodemadviseur
Opsporings-ambtenaar/BOA
Manager


GEGEVENS OPLEIDINGSINSTITUUT
 
Organisatie Schreurs Opleidingen BV
contact email info@schreurs-opleidingen.nl
Contact persoon Marjon Verrips
contact telefoon 085-8772316
Adresgegevens Bassin 15 6001 GZ Weert
contact website www.Schreurs-Groep.nl


Gegevens opleiding bijgewerkt op 26-11-2018