Terug naar de lijst


GEGEVENS OPLEIDING/CURSUS: Asbest in de grond
Naam Asbest in de grond
Omschrijving Onderzoek naar asbest in grond wijkt af van het de reguliere werkwijze bij onderzoek naar verontreinigingen. Het is niet alleen maatschappelijk gezien een lastige verontreiniging maar behoeft ook een andere werkwijze en veel aandacht voor veiligheid.
Tijdens de cursus worden de verschillende wettelijke kaders zoals onder andere het Besluit bodemkwaliteit en de Arbowet (CROW 132) behandeld. Er wordt kort stilgestaan bij de herkomst van asbest en bij asbestherkenning. Verder worden de gezondheidsrisico’s, te nemen veiligheidsmaatregelen, en de uitvoering van het onderzoek waarbij u moet denken aan de NEN5707, protocol 2018, protocol 1001, protocol 6001 en het uitvoeren van onderzoek naar asbest in een halfverharding besproken. Tot slot wordt er aandacht besteedt aan de wijze waarop de berekening van de asbestconcentratie in grond uitgevoerd moet worden en worden de dagelijkste bevindingen van de praktijk behandeld.
cursus website http://www.schreurs-groep.nl/asbest-in-grond-wettelijk-kader-veiligheid-en-berekeningen-theorie/
Begindata 24 januari 2019
Cursusduur 1 dag
Locatie Den Bosch
Niveau
Vorm cursus/training
Kernwoorden bodemverontreiniging
wet- en regelgeving
monster-neming
besluit bodemkwaliteit
bodembeheer/bodem-management
bodem-sanering
bodembeschermende voorzieningenchecked
beleidsvormend/ondersteunend
Functie Milieukundig veldmedewerker
Milieukundig begeleider
Milieutoezichthouder
Uitvoerder/ projectleider
Bodemadviseur


GEGEVENS OPLEIDINGSINSTITUUT
 
Organisatie Schreurs Opleidingen BV
contact email info@schreurs-opleidingen.nl
Contact persoon Marjon Verrips
contact telefoon 085-8772316
Adresgegevens Bassin 15 6001 GZ Weert
contact website www.Schreurs-Groep.nl


Gegevens opleiding bijgewerkt op 26-11-2018