Terug naar de lijst


GEGEVENS OPLEIDING/CURSUS: CROW400 Werken in of met verontreinigde grond voor adviseurs en toezichthouders
Naam CROW400 Werken in of met verontreinigde grond voor adviseurs en toezichthouders
Omschrijving Vanaf 1 januari 2019 is men verplicht zich bij het uitvoeren van werkzaamheden in verontreinigde bodems te houden aan de CROW400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’ en zijn de CROW132 en CROW307 vervallen. De nieuwe CROW 400 geeft de systematiek aan voor het bepalen van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s bij het werken in verontreinigde bodem en de bijbehorende maatregelen en is, meer dan zijn voorloper, gericht op een risico gestuurde aanpak.
Wat zijn nu de belangrijkste verschillen met de CROW 132 en CROW 307, en wat zijn nu in de praktijk de belangrijkste consequenties van de nieuwe CROW 400 voor uw organisatie?
Dit en veel andere vragen worden beantwoord in de cursus ‘CROW 400’. Onder andere worden de wettelijke kaders en status van CROW400 uitgebreid behandeld. Natuurlijk wordt de nieuwe klasse-indeling behandeld, en de gevolgen hiervan voor uw organisatie. Ook wordt ingegaan op de rol van de betrokken partijen (waaronder die van de opdrachtgever) en worden de eisen aan V&G-plannen (ontwerp- en uitvoeringsfase) uitgebreid behandeld. Bij de cursus worden diverse voorbeelden behandeld om een duidelijker beeld te vormen van de wijzigingen. Ook is er voldoende tijd en ruimte ingebouwd voor het behandelen van vragen uit de praktijk.
cursus website https://www.schreurs-groep.nl/crow400-training-werken-in-of-met-verontreinigde-grond
Begindata 11 oktober 2019
Cursusduur
Locatie
Niveau
Vorm cursus/training
Kernwoorden wet- en regelgeving
handhaving
bodembeheer/bodem-management
bodembeschermende voorzieningenchecked
beleidsvormend/ondersteunend
Functie Milieukundig begeleider
Milieutoezichthouder
Directie-voerder saneringen
Uitvoerder/ projectleider
Inspecteur bevoegd gezag
Bodemadviseur


GEGEVENS OPLEIDINGSINSTITUUT
 
Organisatie Schreurs Opleidingen BV
contact email info@schreurs-opleidingen.nl
Contact persoon Marjon Verrips
contact telefoon 085-8772316
Adresgegevens Bassin 15 6001 GZ Weert
contact website www.Schreurs-Groep.nl


Gegevens opleiding bijgewerkt op 31-07-2019