Terug naar de lijst


GEGEVENS OPLEIDING/CURSUS: Veiligheidsladder ® NEN - 2 dgn
Naam Veiligheidsladder ® NEN - 2 dgn
Omschrijving Steeds meer bedrijven beseffen dat het verbeteren van de veiligheid binnen de organisatie niet alleen geborgd kan worden door middel van procedures en instructies, maar dat ook het veiligheidsbewustzijn en het veiligheidsgedrag van de gehele organisatie hierbij een belangrijke rol spelen. Ook vanuit opdrachtgevers wordt vaker een eis gesteld aan de veiligheidscultuur binnen een bedrijf. Zowel ProRail als TenneT eisen van hun leveranciers dat ze laten zien op welk niveau de veiligheidscultuur binnen het bedrijf zit.Ook de deelnemers aan de Couvernance Code Veiligeheid in de Bouw (GCVidB) hebben afgesproken dat zij zich laten certificeren op basis van de Veiligheidsladder en dat ook hun leveranciers hierin mee moeten.
De Basiscursus Veiligheidsladder behandelt de doelstelling, opzet en inhoud van de Veiligheidsladder, en maakt inzichtelijk hoe bedrijven aan de slag kunnen met de Veiligheidsladder als instrument voor het meten en verbeteren van de veiligheidscultuur binnen de organisatie. Ook wordt ingegaan op de begrippen houding en gedrag en worden handvatten geboden voor de implementatie van een verbetercultuur. De Basiscursus Veiligheidsladder richt zich voornamelijk op bedrijven die een ambitie hebben op Trede 2 en Trede 3.
Op dag 2 van de cursus wordt een verdieping aangeboden met betrekking tot de diverse meet- en verbeterinstrumenten in de Veiligheidsladder. Aan bod komen het onderzoeken van ongevallen en incidenten, het uitvoeren van observatierondes, werkomgevingsinspecties en praktijkbeoordelingen alsmede het uitvoeren van interne gedragsaudits. Hiernaast wordt ingegaan op de mogelijkheden van het verbeteren van de Veiligheidscultuur binnen de organisatie.
cursus website www.schreurs-groep.nl/veiligheidsladder-nen/
Begindata 4 november 2020
Cursusduur 2 dagen
Locatie 's-Hertogenbosch
Niveau MBO
HBO
WO
Vorm cursus/training
Kernwoorden kwaliteitsmanagement
handhaving
bodembeschermende voorzieningenchecked
beleidsvormend/ondersteunend
anders, nl: veiligheid/veilig werken
Functie Milieukundig veldmedewerker
Directie-voerder saneringen
Uitvoerder/ projectleider
Manager


GEGEVENS OPLEIDINGSINSTITUUT
 
Organisatie Schreurs Opleidingen BV
contact email info@schreurs-opleidingen.nl
Contact persoon Marjon Verrips
contact telefoon 085-8772316
Adresgegevens Bassin 15 6001 GZ Weert
contact website www.Schreurs-Groep.nl


Gegevens opleiding bijgewerkt op 06-07-2020