Terug naar de lijst


GEGEVENS OPLEIDING/CURSUS: Cursus G: Regie op Bodemenergie
Naam Cursus G: Regie op Bodemenergie
Omschrijving Voor gebruikers van bodemenergiesystemen

Een bodemenergiesysteem maakt gebruik van de bodem voor de levering van warmte of koude aan gebouwen. Een bodemenergiesysteem is een duurzaam installatieconcept, met een lager energieverbruik in vergelijking met conventionele verwarming en koeling (bijvoorbeeld gasketel en koelmachine). Het lagere energieverbruik heeft een vermindering van uitstoot van CO2 en lagere energiekosten tot gevolg.

Het doel van de cursus is het bieden van overzicht: welke factoren zijn bepalend voor een goed functionerend bodemenergiesysteem en hoe kun je als gebruiker een goede regie voeren op de exploitatie van een bodemenergiesysteem. De cursus beoogt overzicht te geven van het speelveld van de exploitatie van een bodemenergiesysteem. Er wordt ook inzicht in prestatiefactoren en sleutelparameters gegeven.

Let op: deze cursus is specifiek voor eindgebruikers van bodemenergiesystemen. Wilt u wel informatie over de exploitatie, maar bent u geen eindgebruiker, dan is waarschijnlijk cursus E een betere cursus voor u.
cursus website bodemenergienl.nl/actueel/cursus/cursus-g2018/
Begindata 12 maart 2019 / zie website
Cursusduur 1 dag
Locatie F&B Trainingcenter, Hilversum
Niveau MBO
HBO
Vorm cursus/training
Kernwoorden wet- en regelgeving
bodemcommunicatie
anders, nl: gebruik be-systeem
Functie Manager
anders, nl: (eind)gebruikers van bodemenergiesystemen


GEGEVENS OPLEIDINGSINSTITUUT
 
Organisatie BodemenergieNL
contact email info@BodemenergieNL.nl
Contact persoon Mariëlle van Kampen
contact telefoon 035-6838833
Adresgegevens Johannes Geradtsweg 17b, 1222 PK Hilversum
contact website www.BodemenergieNL.nl


Gegevens opleiding bijgewerkt op 17-01-2019