Terug naar de lijst


GEGEVENS OPLEIDING/CURSUS: Cursus SPF: Seasonal Performance Factor BodemEnergie Systemen
Naam Cursus SPF: Seasonal Performance Factor BodemEnergie Systemen
Omschrijving Het Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen (AMvB Bodemenergie) heeft betrekking op het energierendement van bodemenergiesystemen. Dit wordt uitgedrukt in de Seasonal Performance Factor BodemEnergie Systemen (SPF-bes).

De regels hebben invloed op zowel het ontwerp en de realisatie als op de exploitatie van bodemenergiesystemen. De eis kan worden gesteld dat de SPF-bes van tevoren wordt vastgelegd en na ingebruikname continue moet worden gemeten en gerapporteerd.

Cursusdetails
Voor ontwerpers van bodemenergiesystemen, installatiebedrijven, bevoegd gezag en gebruikers/eigenaars is het van groot belang om de SPF voor bodemenergiesystemen (SPFbes) op de juiste manier te berekenen, vast te stellen en te beoordelen. In deze cursus wordt, naast het hoe en waarom, met name ingegaan op het berekenen en vastleggen van de SPFbes.

Aan bod komen zaken als:

- waarom een SPFbes ?
- wat is de SPFbes?
- wat zegt de SPF over de energiebalans?
- wetgeving ten aanzien van de SPFbes
- relatie met Energiebalans;
- uitgangspunten voor de SPFbesberekening;
- voorbeeld SPFbes berekening;
- SPFbesvoor individuele en collectieve systemen en woningen.

In de cursus wordt, naast de theorie, ruimschoots aandacht besteed aan het op een juiste wijze berekenen van de SPF-bes. Aan de hand van cases oefent u met het berekenen en goed interpreteren van de situatie om tot een passende SPFbes te komen.
cursus website bodemenergienl.nl/actueel/cursus/cursus-spf12018/
Begindata 20 maart 2019 / zie website
Cursusduur 0,5 dag
Locatie F&B Trainingcenter, Hilversum
Niveau MBO
HBO
Vorm cursus/training
Kernwoorden wet- en regelgeving
kwaliteitsmanagement
anders, nl: SPF berekening
Functie Milieutoezichthouder
Uitvoerder/ projectleider
Inspecteur bevoegd gezag
Bodemadviseur
anders, nl: (eind)gebruikers van bodemenergiesystemen


GEGEVENS OPLEIDINGSINSTITUUT
 
Organisatie BodemenergieNL
contact email info@BodemenergieNL.nl
Contact persoon Mariëlle van Kampen
contact telefoon 035-6838833
Adresgegevens Johannes Geradtsweg 17b, 1222 PK Hilversum
contact website www.BodemenergieNL.nl


Gegevens opleiding bijgewerkt op 17-01-2019