Terug naar de lijst


GEGEVENS OPLEIDING/CURSUS: Bagger en diepe plassen; nu en in de toekomst (middag)
Naam Bagger en diepe plassen; nu en in de toekomst (middag)
Omschrijving Tijdens deze workshop wordt u bijgepraat over de wet- en regelgeving met betrekking tot bagger en diepe plassen. Ook wordt er ingegaan op de nieuwe omgevingswet, die op 1 januari 2021 van toepassing is. Deze begint steeds meer vorm te krijgen en ook de gevolgen worden steeds meer zichtbaar.

Meer onderwerpen die aan bod komen zijn:

Bagger in het Bbk:
Algemene regels verspreiden en toepassen
Het weilanddepot en vergunningsvrij opslaan
Herziening beleid verspreiden aangrenzend perceel (incl. weilanddepots)
Diepe plassen:
Grootschalig bodemtoepassing
Circulaire diepe plassen (naar de OW)
Vanzelfsprekend is er voldoende ruimte op vragen te stellen en te discussiëren.
cursus website www.schreurs-groep.nl/training-bagger-en-diepe-plassen-nu-en-in-de-toekomst/
Begindata 10 maart 2020
Cursusduur
Locatie
Niveau MBO
HBO
WO
Vorm cursus/training
Kernwoorden duurzaam bodembeheer
bodemverontreiniging
wet- en regelgeving
kwaliteitsmanagement
monster-neming
hergebruik grond en bagger-specie
veldwerk
handhaving
besluit bodemkwaliteit
bodembeheer/bodem-management
bodem-sanering
beleidsvormend/ondersteunend
Functie Milieukundig veldmedewerker
Auditor
Milieukundig begeleider
Milieutoezichthouder
Directie-voerder saneringen
Uitvoerder/ projectleider
Inspecteur bevoegd gezag
Bodemadviseur
Opsporings-ambtenaar/BOA


GEGEVENS OPLEIDINGSINSTITUUT
 
Organisatie Schreurs Opleidingen BV
contact email info@schreurs-opleidingen.nl
Contact persoon Marjon Verrips
contact telefoon 085-8772316
Adresgegevens Bassin 15 6001 GZ Weert
contact website www.Schreurs-Groep.nl


Gegevens opleiding bijgewerkt op 31-01-2020