Terug naar de lijst


GEGEVENS OPLEIDING/CURSUS: BRL SIKB 2100; mechanisch boren
Naam BRL SIKB 2100; mechanisch boren
Omschrijving Samenvatting
Mechanische boringen komen veelvuldig voor: ze zijn onder andere soms voor milieukundig- of geohydrologisch onderzoek, voor de aanleg van bodemenergiesystemen en voor het plaatsen van bemalingen. Voor diverse toepassingen van mechanische boringen is het vereist dat het uitvoerende bureau hiervoor gecertificeerd én erkend is. Welke dit zijn is expliciet vastgelegd in de BRL SIKB 2100. Ook zijn in deze beoordelingsrichtlijn de eisen aan de organisatie vastgelegd alsmede de eisen aan het proces van mechanisch boren, van lopend van opdrachtvorming tot rapportage.

Het goed uitvoeren van mechanische boringen is o.a. van groot belang om betrouwbare resultaten te verkrijgen én om verspreiding van verontreinigingen te voorkomen. Er komt in de praktijk heel wat bij kijken om dit goed, verantwoord en veilig uit te voeren.

In de cursus “Mechanisch Boren” wordt aandacht besteed aan de wettelijke status van de BRL SIKB 2100, de relatie met het Besluit bodemkwaliteit, de samenhang met andere BRL SIKB normen en natuurlijk aan de eisen die de BRL stelt aan de organisatie. Hiernaast wordt uitgebreid ingegaan op de meer technische eisen waaraan mechanische boringen moeten voldoen, conform protocol 2101.

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met de BRL SIKB 2100. Dit kan bijvoorbeeld zijn vanuit de rol als projectleider mechanisch boren of boormeester, maar hiernaast is de cursus ook interessant voor bijvoorbeeld adviseurs, toezichthouders en handhavers.

Locatie
Seats2Meet te 's-Hertogenbosch.

Kosten
Kosten voor deze cursus bedragen € 845,- (excl. BTW).

Programma
• Inleiding
o Wettelijk kader (hoofdlijnen Kwalibo en Bbk)
o Relatie met andere normen en richtlijnen

• BRL SIKB 2100
o Hoofdlijnen van het schema / eisen BRL SIKB 2100

• Protocol 2101
o Voorbereiden en verzamelen gegevens
o Uitvoeren mechanische boringen
o Afdichten scheidende lagen
o Registratie en rapportage

• Aandachtspunten bij de uitvoering en bij toezicht
o Veel gemaakte fouten
o Vragen en discussie
cursus website www.schreurs-groep.nl/brl-sikb-2100-mechanisch-boren/
Begindata 4 november 2020
Cursusduur 1 dag
Locatie 's-Hertogenbosch
Niveau MBO
HBO
Vorm cursus/training
Kernwoorden duurzaam bodembeheer
wet- en regelgeving
kwaliteitsmanagement
veldwerk
handhaving
besluit bodemkwaliteit
bodembeheer/bodem-management
bodem-sanering
bodembeschermende voorzieningenchecked
beleidsvormend/ondersteunend
Functie Auditor
Milieukundig begeleider
Milieutoezichthouder
Uitvoerder/ projectleider
Bodemadviseur


GEGEVENS OPLEIDINGSINSTITUUT
 
Organisatie Schreurs Groep BV
contact email info@schreurs-opleidingen.nl
Contact persoon Marjon Verrips
contact telefoon 06-30 32 94 90
Adresgegevens Beekstraat 54, Kantoor 305 6001 GJ Weert
contact website www.Schreurs-Groep.nl


Gegevens opleiding bijgewerkt op 17-09-2020