Terug naar de lijst


GEGEVENS OPLEIDING/CURSUS: BRL 2000 Milieukundig (water)bodemonderzoek
Naam BRL 2000 Milieukundig (water)bodemonderzoek
Omschrijving Doelgroep:
Personeel dat betrokken is bij de aansturing en uitvoering van veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek. De cursus is hiernaast ook relevant voormedewerkers die betrokken zijn bij het opzetten en/of auditeren van het kwaliteitszorgsysteem op basis van de BRL SIKB 2000.

Doel van de cursus:
De BRL-SIKB 2000 vereist dat personeel dat betrokken is bij de uitvoering van de werkzaamheden, beschikt over de benodigde opleiding, kennis en ervaring die nodig zijn voor het naar behoren uitvoeren van de werkzaamheden. Deze cursus beoogt medewerkers inhoudelijke kennis bij te brengen van de voor de werkzaamheden relevante wettelijke kaders, normen, protocollen en uitvoeringspraktijk. Aan bod komen o.a. de achtergronden en gevolgen van het Besluit bodemkwaliteit, de opbouw en inhoud (op hoofdlijnen) van de BRL SIKB 2000, de eisen aan het kwaliteitssysteem en de algemene eisen ten aanzien van organisatie en personeel, betrokken bij de uitvoering. Hiernaast komen de voorbereiding, aansturing en uitvoering van veldwerk uitgebreid aan bod en wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de uitvoeringseisen zoals deze in de protocollen 2001 en 2002 zijn opgenomen. Hiernaast worden de protocollen 2003 en 2018 op hoofdlijnen behandeld en wordt ingegaan op de veldwerkregistraties en rapportage aan de opdrachtgever.

Programma

Inleiding
- KWALIBO en bodemonderzoek

De BRL SIKB 2000 op hoofdlijnen
- opzet van de BRL
- toepassingsgebied
- opdrachtvorming en rapportage
- voorbereiding en uitvoering veldwerk
- organisatie en vakbekwaamheid
- kwaliteitssysteem
- kwaliteitscontrole (audits, veldinspectie, boorbeschrijvingen, blanco’s)
- inkoop en beheer materiaal en materieel

Certificatietraject
- eisen aan CI
- werkwijze bij initiële en periodieke beoordelingen
- sanctiereglement

Protocollen

Uitvoering en registratie van veldwerk
- Protocol 2001: handboringen, peilbuizen en grondmonsters
- Protocol 2002: het nemen van grondwatermonsters
- Protocol 2003: waterbodemonderzoek
- Protocol 2018: asbest in bodem

Veiligheid bij de uitvoering van veldwerk
- eisen BRL SIKB 2000
- CROW publicatie 132: Werken in en met verontreinigde grond

Vragen?
cursus website www.schreurs-groep.nl/index.php?dispatch=categories.view&category_id=73
Begindata 13 september 2018
Cursusduur 1 dag
Locatie Den Bosch
Niveau MBO
HBO
Vorm cursus/training
opleiding
Kernwoorden bodemverontreiniging
wet- en regelgeving
monster-neming
hergebruik grond en bagger-specie
veldwerk
ruimtelijke ontwikkeling
besluit bodemkwaliteit
bodembeheer/bodem-management
bodembeschermende voorzieningenchecked
anders, nl: BRL2000
Functie Milieukundig veldmedewerker
Auditor
Milieukundig begeleider
Milieutoezichthouder
Directie-voerder saneringen
Uitvoerder/ projectleider
Inspecteur bevoegd gezag
Bodemadviseur


GEGEVENS OPLEIDINGSINSTITUUT
 
Organisatie Schreurs Opleidingen bv
contact email info@schreurs-opleidingen.nl
Contact persoon Marjon Verrips
contact telefoon 085-8772316
Adresgegevens Bassin 15 6001 GZ Weert
contact website www.Schreurs-Groep.nl


Gegevens opleiding bijgewerkt op 12-10-2018