Terug naar de lijst


GEGEVENS OPLEIDING/CURSUS: Interne Auditor BRL SIKB
Naam Interne Auditor BRL SIKB
Omschrijving Cursus Intern Auditor BRL SIKB

Certificering op basis van een BRL SIKB brengt met zich mee dat de gecertificeerde organisatie regelmatig interne audits uitvoert om te beoordelen of het kwaliteitssysteem doeltreffend is geïmplementeerd alsmede of aan de eisen van de betreffende beoordelingrichtlijn wordt voldaan.
Om interne audits effectief uit te kunnen voeren en een bijdrage te leveren aan het verbeterproces is het van belang dat de interne auditoren beschikken over voldoende audit-vaardigheden. Naast vakinhoudelijke kennis van de te beoordelen processen en kennis van het eigen kwaliteitssysteem, dienen interne auditoren conform de verschillende BRL’en te beschikken over een opleiding tot intern auditor.
De cursus “Intern auditor BRL SIKB” is speciaal opgezet voor medewerkers van gecertificeerde bedrijven die interne audits willen uitvoeren t.b.v. een BRL SIKB van het eigen gecertificeerde bedrijf en hiermee een effectieve bijdrage willen leveren aan het in stand houden en verbeteren van het kwaliteitssysteem en de praktische werkwijze.
Uitgangspunt voor de cursus is dat de betreffende medewerker beschikt over kennis van het eigen kwaliteitssysteem en over voldoende vakinhoudelijke kennis om het uitvoeringsproces te beoordelen.

In de cursus worden ondermeer de volgende onderwerpen behandeld:
• Interne audits en het verbeterproces
• Achtergronden voor interne auditing (o.a. ISO 19011)
• Eisen aan interne audits per BRL SIKB
• Het opzetten en beheren van de interne auditplanning
• Voorbereiden van de interne audit
• Uitvoering interne audits en veldinspecties
• Specifieke aandachtspunten bij interne audits en veldinspecties per BRL

Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.


Programma:
• Introductie en voorstellen
• Inleiding interne audits
• Achtergronden voor interne auditing (o.a. ISO 19011)

Interne audits BRL SIKB
• Eisen aan interne audits
• Auditplanning
• Voorbereiden van audits

Uitvoeren interne audits
• Gebruik checklisten
• Omgaan met bevindingen en afwijkingen
• Classificeren van afwijkingen
• Auditrapportage
• Verbetervoorstellen

Aandachtspunten BRL SIKB audits
• Specifieke punten per BRL SIKB
• Vragen


cursus website www.schreurs-groep.nl/index.php?dispatch=products.view&product_id=32
Begindata 7 maart 2019
Cursusduur 1 dag
Locatie Den Bosch
Niveau HBO
WO
Vorm cursus/training
Kernwoorden wet- en regelgeving
kwaliteitsmanagement
besluit bodemkwaliteit
anders, nl: kwaliteitsborging
Functie Auditor


GEGEVENS OPLEIDINGSINSTITUUT
 
Organisatie Schreurs Opleidingen bv
contact email info@schreurs-opleidingen.nl
Contact persoon Marjon Verrips
contact telefoon 085-8772316
Adresgegevens Bassin 15 6001 GZ Weert
contact website www.Schreurs-Groep.nl


Gegevens opleiding bijgewerkt op 26-11-2018