Bodembreed academie / Organisatie / Bedrijfsbureau
Bedrijfsbureau

Het bedrijfsbureau regelt de dagelijkse gang van zaken.
Het wordt gevormd door de projectcoördinator (Arthur de Groof) en het secretariaat (Monique Kielliger) .

Adres:
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda
Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda
Tel. 085-4862470 

E-mail info@bodembreedacademie.nl