Bodembreed academie / Bodemenergie voor overheden 2 daagse cursus
Bodemenergie voor overheden 2 daagse cursus

Aanbieder: NVOE: Nederlandse Vereniging voor Ondergrondse Energieopslagsystemen

Het gebruik van bodemenergie voor het duurzaam verwarmen en koelen van gebouwen neemt sterk toe. Vanuit de overheid wordt een stureende rol en visie verwacht op het gebruik van duurzame bodemenergie. Vooral in het stedelijk gebied speelt interferentie tussen verschillende systemen onderling, maar ook interferentie tussen bodemenergie en omgevingsbelangen (zoals verontreinigingen, een drinkwaterwinning of ondergronds bouwen) een grote rol.

Gemeenten willen de toeppassing van bodemenergie zo veel mogelijk bevorderen en daarbij zelf regie voeren over alle boven- en ondergrondse ontwikkelingen. Provincies willen als bevoegd gezag in het kader van de Waterwet meer inzicht in de werking van bodemenergiesystemen.

Provincies willen graag handvaten hoe om te gaan met vergunningverlening en handhaving hieromtrent.

De cursus gaat in op welke wijze de overheid een rol kan spelen. En ze kan omgaan met de nieuwste wetgevingsontwikkelingen zoals de Waterwet en de AMvB Bodemenergie.

Meer informatie: NVOE, Woerden
T 0348 439600
info@nvoe.nl
www.nvoe.nl