Bodembreed academie / Examens / Examenregeling Deskundig Inspecteur Bodembeschermende Voorzieningen
Examenregeling Deskundig Inspecteur BodemBeschermende Voorzieningen

Met het succesvol afronden van het examen Deskundig Inspecteur voldoet de kandidaat aan de competentie-eisen waar binnen het nieuwe Accreditatieschema AS 6700 (Inspectie BodemBeschermendeVoorzieningen) wordt uitgegaan.

U kunt hier het examenreglement downloaden. Let op: dit is een nieuwe versie van het examenreglement, welke van kracht is vanaf 5 juni 2020.

Het praktijkexamen bestaat uit:

  • een praktijkopdracht: het voorbereiden en uitvoeren van een inspectie;
  • het schrijven van een inspectierapport;
  • eindgesprek, afgenomen door een examinator, waarin de inhoud van het rapport door u wordt toegelicht en onderbouwd.

Het examen vindt plaats bij de BodemBreedAcademie in Gouda (Burgemeester van Reenensingel 101). Na inschrijving ontvangt u het precieze tijdstip en verdere informatie.

Met onderstaand formulier kunt u zich inschrijven voor het examen. 

Examen Deskundig Inspecteur:

Voor en achternaam
Organisatie
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer (bij voorkeur mobiel)
E-mail
Geboortedatum
Factuuradres (indien afwijkend)
   
Keuze data 2020:
Ik wil me opgeven voor 11 november 2020
 
Keuze examen:
Ik wil me opgeven voor het examen theorie + praktijk (€ 920,--)
Ik wil me opgeven voor het theorie-examen (€ 350,--)
Ik wil me opgeven voor het praktijkexamen (€ 720,--)
Ik wil me opgeven voor het theorie her examen (€ 350,--)
Ik wil me opgeven voor het praktijk her examen (€ 720,--)Vink hier uw examen keuze aan.
Het reguliere examen (geen specialisatie) betreft AS6700 en het protocol 6701.

  Geen specialisatie (6700, 6701)
  Geo-elektrische meting (6702) 
In aanvulling op het reguliere examen kan er gekozen worden voor een specialisatie. Daarvoor is een op de specialisatie geënte inspectie nodig.   Hydrologische meting (6703)
De kosten voor het specialisten examen bedragen € 785,-- (per specialisatie).   Luchttestsysteem (6704) 
    Visuele inspectie en controle minerale lagen (6711)
Alle hierboven genoemde bedragen zijn excl. BTW.
   
Opmerkingen:  
  
   
   
 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat op 085-4862470 of via info@bodembreedacademie.nl.

Het is niet de bedoeling dat u onderstaand veld te zien krijgt. Mocht u het toch zien laat het aub leeg