Bodembreed academie / Examens / Examen regeling milieukundig begeleiding
Examenregeling milieukundig begeleider (BRL SIKB 6000)

Met het succesvol afronden van zowel het theorie- als het praktijkexamen milieukundig begeleider voldoet de kandidaat aan de competentie-eisen zoals gesteld in protocol 6001 (Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg).

De procedures rond het examen MKB zijn vastgelegd in het Examenreglement MKB, de competenties die een milieukundig begeleider moet hebben staan in het Functiedocument MKB. De daarin gebruikte termen worden toegelicht in het Competentiedocument van de BodemBreedAcademie. Per 1 januari 2018 is een nieuwe versie van het Examenreglement en het Functiedocument in werking getreden. Deze zijn van toepassing op nieuwe examentrajecten die vanaf die datum zijn ingezet. Het Competentiedocument is niet gewijzigd.

Voor nieuwe examentrajecten (aangevraagd vanaf 1 januari 2018:) klik hier voor het Examenreglement MKB (versie 11), hier voor het Functiedocument MKB (versie 5) en hier voor het Competentiedocument van de BodemBreedAcademie. 

Let op: voor deelname aan het praktijkexamen dient de kandidaat, conform het examenreglement, vooraf zijn praktijkervaring aan te tonen en te laten beoordelen. Hiervoor dient onder andere gebruik te worden gemaakt van het "formulier Praktijkervaring MKB". Lees vooraf de "toelichting Praktijkervaring" waarin een nadere toelichting is opgenomen over de eisen aan de praktijkervaring en de aan te leveren gegevens. 

In 2019 wordt op onderstaande data het theorie examen MKB afgenomen.

  • Vrijdag 12 april
  • Maandag 15 april
  • Vrijdag 7  juni
  • Maandag 10 juni
  • Vrijdag 13 september
  • Maandag 16 september

In 2019 wordt op onderstaande data het praktijk examen MKB afgenomen.
  • Vrijdag 12 april
  • Vrijdag 7 juni
  • Vrijdag 13 september

De examens vinden plaats bij de BodemBreedAcademie in Gouda (Burgemeester van Reenensingel 101).

Met onderstaand formulier kunt u zich inschrijven voor het examen Milieukundig begeleider.    
 
Voor en achternaam
Organisatie                                                         
Adres
Postcode en plaats
E-mail
Telefoonnummer
Geboortedatum
Factuuradres (indien afwijkend)
Opmerkingen

Ik schrijf me in voor:

Theorie examen
Vrijdag 12 april 2019
Maandag 15 april 2019
Vrijdag 7 juni 2019
Maandag 16 juni 2019
Vrijdag 13 september 2019
Maandag 16 september 2019
.
Praktijk examen
Vrijdag 12 april 2019Herexamen praktijk deel B
Vrijdag 7 juni 2019
Vrijdag 13 september 2019


De volgende tarieven worden gehanteerd voor het doen van het examen: deel A (theorie): € 280,-- excl. BTW en deel B (praktijk) € 425,-- excl. BTW.

Het invullen van dit formulier  verplicht u tot niets. Hobéon is de onafhankelijke organisatie die de ontwikkeling van het examen begeleidt. Wanneer u dit online formulier verstuurt ontvangt u vanuit de BodemBreedAcademie de bevestiging van uw inschrijving.

Meer informatie:
Monique Kielliger (secretariaat BBA) 085-4862470 of info@bodembreedacademie.nl
Jos de Gooijer (Hobéon), procesbegeleider 070-3066850
Het is niet de bedoeling dat u onderstaand veld te zien krijgt. Mocht u het toch zien laat het aub leeg