Bodembreed academie / Organisatie
Organisatie

De BodemBreedAcademie (BBA) is een samenwerkingsverband van de Stichting Infrastructuur en Kwaliteitsborging Bodem (SIKB) en RWS Leefomgeving Bodem+. Via Bodem+ wordt ook samengewerkt met het RIVM.