Bodembreed academie / Wat doet de BBA? / Samenwerkingsverband
SIKB en RWS leefomgeving Bodem+

De BodemBreedAcademie (BBA) is een samenwerkingsverband van SIKB en RWS leefomgeving Bodem+

BBA is dienstverlenend...
voor bodemprofessionals die op zoek zijn naar mogelijkheden om zijn/haar kennis en vaardigheden te versterken.
Bodemprofessionals in opleiding, startend in de eerste baan of al vele jaren werkzaam.

BBA structureert, vertaalt en communiceert over bestaande en nieuwe kennisvelden.
We begeleiden aanbieders van kennistrajecten binnen het bodemwerkveld en helpen hen met het overdragen van vakgerichte kennis. 

BBA werkt aan afstemming...
We helpen bij het neerzetten van een herkenbaar kader en een raadpleegbaar platform, door reeds bestaande initiatieven en activiteiten op dit gebied toegankelijk en overzichtelijk te maken.
Hierdoor worden activiteiten in de sector beter op elkaar afgestemd;

BBA werkt samen met derden...
Wij werken aan onze doelstellingen en een overzichtelijk en gewenst cursusaanbod in samenwerking met reguliere kennisaanbieders (MBO, HBO en universiteiten), contractorganisaties van de genoemde kennisinstituten en particuliere aanbieders. De BodemBreedAcademie is dus actief vóór en dóór het bodemwerkveld;

BBA is een portal...
Het werkt drempelverlagend als er 1 loket is waar je terecht kunt voor vakgerichte opleidingen en trainingen. SIKB en RWS leefomgeving Bodem+ hebben de ambitie om de BBA als één (onpartijdig) aanspreekpunt op het gebied van opleiding en training te ontwikkelen;

BBA richt zich op opleidingstrajecten met structureel karakter
We staan open voor allerlei sectorgerichte initiatieven, maar richten ons in 1e instantie op de voor de uitoefening van de functie noodzakelijke opleidings- en vormingstrajecten.
Daarnaast richten we ons op zich naast na- en bijscholingstrajecten t.b.v. het versterken van het reguliere bodemgerelateerde onderwijs.

BBA signaleert...
Wij spelen in op nieuwe ontwikkelingen en vragen die de sector aangaan en nemen initiatieven om die ontwikkelingen te koppelen aan betstaande of nieuwe opleidingen en trainingen.