Bodembreed Academie bestaat één jaar en groeit maar door

Op 1 september 2021 ging de Bodembreed Academie ‘online’. Het initiatief van Bodembeheer Nederland om samen met SIKB en KOBO een multimediaal leerplatform te ontwikkelen is in een jaar uitgegroeid tot een veelgebruikte academie met een steeds breder wordend aanbod aan bodem en ondergrond gelieerde online leermiddelen. Twee cursisten vertellen.

Maatschappelijk belang

Ingeborg Nollen begon in februari dit jaar als trainee Bodem en Ondergrond via het Nationaal Bodemtraineeship. ‘Zelf heb ik een achtergrond in de scheikunde, en een grote behoefte om mijn kennis in te zetten voor het maatschappelijke belang. Omdat ik zelf gespecialiseerd ben opgeleid, miste ik bodemkennis op juist de bredere onderwerpen. Voor mij was het een zoektocht naar wat zich nou allemaal afspeelt onder onze voeten! Om kennis op te doen over de onderwerpen en processen die zich afspelen in de bodem en ondergrond heb ik mij aangemeld bij de Bodembreed Academie’.

Ingeborg Nollen – eigen foto

Heeft de Bodembreed Academie aan die behoefte (voldoende) kunnen beantwoorden?
‘Ja! De Bodembreed Academie heeft mij laten zien wat er allemaal speelt in de bodem- en ondergrondsector. Zo heb ik in korte tijd veel geleerd over onderwerpen die tijdens mijn studie niet aan bod waren gekomen. Hiermee doel ik voornamelijk op de rol van de bodem bij maatschappelijke opgaven. Daarbij kun je denken aan klimaatadaptatie, maar ook bijvoorbeeld aan bodemenergiesystemen. Naast dat de Bodembreed Academie voor mij verbredend was, was het ook fijn om kennis weer op te frissen’.

Waarover zou de Bodembreed Academie wat jou betreft nog meer cursus/leeraanbod mogen bieden?
‘Een module waarin de belangrijkste wetgeving en bijbehorende rolverdeling van partijen behandeld wordt. Ik heb gemerkt dat het best lastig is om dit uit te puzzelen, en een overzicht zou hier goed bij kunnen helpen’.

Ook Karin Grobben (senior-adviseur bodem en grondwater bij Tauw) is enthousiast over het initiatief voor de Bodembreed Academie.

Hoe ben je bij de Bodembreed Academie terecht gekomen?
‘Eigenlijk op twee manieren. Enerzijds via Tessa Verschoor (programmamanager bodem), zij vroeg haar collega’s om te kijken of de inhoud van de Bodembreed Academie geschikt was voor het intern opleiden van Tauw-werknemers. En daarnaast via Bodem Breed Forum. Anderzijds verzorg ik daar cursussen samen met Floor van de Elsacker, onder andere over de Omgevingswet. Op de Bodembreed Academie zitten ook test-je-eigen-kennis-modules, ik vond het interessant om te kijken of ik die kennis zelf al had’.

Karin Grobben – eigen foto

Met welke vraag / kennisbehoefte ben jij bij de BBA terecht gekomen?
‘Binnen Tauw ben ik veel bezig met het opleiden van bodem-mensen. Het is altijd een uitdaging hoe je dat doet en hoe je enthousiasmeert’.

Heeft de BBA aan die behoefte (voldoende) kunnen beantwoorden?
‘Zeker, complimenten voor hoe de Bodembreed Academie de kennis aanbiedt! Behalve het opleiden van collega’s, heb ik er zelf ook wat van geleerd, met name als het gaat om de onderdelen van bodembeheer die wat verder bij mijn expertise (met name het chemische bodemkwaliteitsspoor) vandaan liggen, bijvoorbeeld over bodemvruchtbaarheid. Sowieso heb ik daar vanuit de maatschappelijke opgaven die er nu liggen steeds meer belangstelling voor’.

Zijn er aanvullende onderwerpen waarvoor de BBA ook een cursus/leeraanbod zou moeten kunnen bieden?
‘Bodemgezondheid is echt een uitdaging voor de toekomst. Een gezonde bodem draagt bij aan biodiversiteit, maar wat is eigenlijk een gezonde bodem? Hoe meet je dat? En hoe bevorder je dat? Wat doen micro-organismen en wat is het effect van veel mest op het land of bijvoorbeeld van chemische bodemsanering (wat doet dat met het bodemleven)? Kortom: de bodembiologie zou ik heel interessant vinden als de Bodembreed Academie daar aandacht aan besteedt. De doelgroep wordt daarmee ook breder, bijvoorbeeld ook boeren / akkerbouwers’.

Heb je andere opmerkingen of suggesties voor verbetering?
‘Jullie aanbod en manier van aanbieden vind ik eigenlijk al best goed. Het bereiken van de doelgroep / vergroten van het aantal gebruikers lijkt mij nog een uitdaging en aandachtspunt; ik vertel mijn collega’s binnen Tauw over jullie aanbod (als ambassadeur), maar laat van je horen in het netwerk!’

Uitbreiding en verbreding
De Bodembreed Academie staat nog maar aan het begin. Het huidige leeraanbod zal de komende jaren worden uitgebreid en verbeterd, door de Bodembreed Academie zelf en in samenwerking met anderen. Zo komen binnenkort e-learnings over veldwerk landbodemonderzoek online. Ook wordt er gewerkt aan modules over de geologie van Nederland (met TNO), Zeer Zorgwekkende Stoffen (met Expertisecentrum PFAS), inzet van DNA-technieken bij bodemonderzoek (met gespecialiseerde adviesbureaus) en duurzaam bodembeheer. In de aankomende periode zal het beheer van de inhoud verder worden geprofessionaliseerd, zodat het aanbod altijd actueel en up-to-date is.

Enthousiast geworden?
Het aanmaken van een account op de Bodembreed Academie is kosteloos. Hiervoor vul je alleen je naam en e-mailadres in. Je krijgt dan direct gratis toegang tot verschillende e-learnings en webinars met onderwerpen als klimaatadaptatie, de Omgevingswet, de bodemopbouw van Nederland en bodemverontreiniging en -sanering. www.bodembreedacademie.nl