Meedoen?!

Voor een financieel gezond en blijvend platform is het nodig dat het initiatief breed wordt gedragen. De Bodembreed Academie wil dit bereiken door duurzame relaties aan te gaan met (potentiële) gebruikers(groepen). Dit geldt voor zowel de overheden, het bedrijfsleven als het onderwijs. Het platform zoekt daarvoor commitment, waarvoor organisaties zelf de vorm bepalen door te kiezen voor een gewenst niveau van betrokkenheid. Een organisatie kan gelijktijdig op verschillende niveaus betrokken zijn. Gemaakte keuzes zijn altijd voor bepaalde tijd, en leiden niet tot blijvende verplichtingen.

Niveau van betrokkenheidBetrokkenheid
1Het actief leveren van bijdragen aan het platform, kant-en-klaar of door inbreng van kennis, tijd en/of geld. Actieve bijdragen kunnen eenmalig of structureel zijn, risicodragend of niet risicodragend.
2Deelname aan een klankbordgroep die meedenkt en adviseert.
3Gebruiker van het platform (klant).

Actieve(re) betrokkenheid betekent meer invloed op de onderwerpkeuze (cursusaanbod), op de uitwerking van bijdragen en op de prioritering en snelheid van ontwikkeling. Dit betekent ook meer mogelijkheden om in te spelen op vragen vanuit de eigen ‘subdoelgroep’ en ‘vraag gestuurd’ leeraanbod.
Voor meer informatie klik hier.