Over ons

De Bodembreed Academie is een initiatief van Bodembeheer Nederland, SIKB en KOBO-HO:


Stichting Bodembeheer Nederland
Bodembeheer Nederland is een organisatie die aan bedrijven en overheden lange-termijnoplossingen biedt in gevallen waarbij bodemverontreiniging een belangrijk (maatschappelijk) knelpunt vormt. Bodembeheer Nederland wil een organisatie zijn waar Nederlandse overheden en bedrijfsleven nu en in de toekomst terecht kunnen voor kennis en vragen over de uitvoeringspraktijk van bodem en ondergrond. Voor meer informatie: www.bodembeheernederland.nl


SIKB
De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) is een netwerkorganisatie waarbinnen overheid en bedrijfsleven samen praktijkgerichte kwaliteitsrichtlijnen maken voor bodem, water, archeologie, bodembescherming en datastandaarden. SIKB ziet kennis delen en ervaringen uitwisselen als essentieel bij het borgen van uitvoeringskwaliteit. Daarom heeft SIKB de ambitie een centrale rol te spelen bij ‘het bevorderen en verspreiden van kennis en kunde’. De ontwikkeling van de Bodembreed Academie naar een online leerplatform is een moderne aanvulling op deze activiteiten. Voor meer informatie: www.sikb.nl


KOBO-HO
Het Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond – Hoger Onderwijs (KOBO) is een netwerk van hogescholen, overheden en bedrijven met als doel om binnen hogescholen en universiteiten de aandacht voor onderwijs en vakmanschap op het gebied van bodem en ondergrond te versterken. Daartoe verbindt KOBO studenten met praktijkopdrachten, stages en afstudeeropdrachten aan bedrijven, kennisinstituten en overheden rondom het thema bodem en ondergrond. De kennis die hieruit voorkomt, deelt KOBO met het netwerk en via dit online leerplatform de Bodembreed Academie. Voor meer informatie: www.kobo-ho.nl

De Bodembreed Academie wordt geadviseerd door een onafhankelijke Klankbordgroep met vertegenwoordigers uit het bodemwerkveld.