De Bodembreed Academie

De Bodembreed Academie is een digitaal platform met kennis en kunde over bodem en ondergrond voor (aankomend) bodemprofessionals. Het is een centrale plek waar praktijkkennis en expertise over bodem en ondergrond op eigentijdse wijze kunnen worden gebundeld en gedeeld. Gebruikers van het platform bepalen zelf wat, wanneer en hoe zij willen leren. Gebruik van het platform kan goed worden gecombineerd met andere leervormen, zoals praktijkdagen, bijeenkomsten of interne opleiding door een collega. De Bodembreed Academie is een initiatief van Bodembeheer Nederland, SIKB en KOBO-HO.

Goed opgeleide professionals dragen bij aan slim beheer en duurzame benutting van de bodem en ondergrond. De Bodembreed Academie draagt bij aan bewustwording over de mogelijkheden van bodem en ondergrond bij de huidige maatschappelijke opgaven waar we voor staan. Het maakt het belang van bodem en ondergrond zichtbaar!

De Bodembreed Academie staat nog maar aan het begin. Het huidige leeraanbod zal de komende jaren worden uitgebreid. We doen dit op basis van input uit het netwerk en de praktijk. We nodigen u dan ook graag uit om mee te werken aan de verdere ontwikkeling ervan.

Registreren voor de Bodembreed Academie is kosteloos. U krijgt na registratie direct en gratis toegang. Sommige e-learning modules zijn alleen toegankelijk voor deelnemers aan een specifieke opleiding.