De Bodembreed Academie

De Bodembreed Academie is een digitaal platform met kennis en kunde over bodem en ondergrond voor (bodem)professionals. Het is een centrale plek waar praktijkkennis en expertise over bodem en ondergrond op eigentijdse wijze kunnen worden gebundeld en gedeeld. Gebruikers van het platform bepalen zelf wat, wanneer en hoe zij willen leren. Gebruik van het platform kan goed worden gecombineerd met andere leervormen, zoals praktijkdagen, bijeenkomsten of interne opleiding door een collega. De Bodembreed Academie is een initiatief van Bodembeheer Nederland, SIKB en KOBO-HO.

Goed opgeleide professionals dragen bij aan slim beheer en duurzame benutting van de bodem en ondergrond. De Bodembreed Academie draagt bij aan bewustwording over de mogelijkheden van bodem en ondergrond bij de huidige maatschappelijke opgaven waar we voor staan. Het maakt het belang van bodem en ondergrond zichtbaar!

De Bodembreed Academie staat nog maar aan het begin. Het huidige leeraanbod zal de komende jaren worden uitgebreid. We doen dit op basis van input uit het netwerk en de praktijk. We nodigen u dan ook graag uit om mee te werken aan de verdere ontwikkeling ervan.

Registeren

De Bodembreed Academie vraagt u om u kosteloos te registreren. Dit om u een eigen, gratis, account aan te bieden. Dat geeft u de mogelijkheid om op ieder moment de e-learning af te breken en op een later moment verder te gaan waar u bent gebleven. Ook houdt het platform bij welke e-learnings nog beschikbaar zijn voor u en welke u al hebt afgerond. Tot slot ontvangt u bij enkele e-learnings een bewijs van deelname wanneer u deze heeft afgerond – zij zijn te vinden in uw accountoverzicht.  

Voor het registreren vult u alleen uw naam en e-mailadres in. Deze gegevens gebruikt de Bodembreed Academie uitsluitend voor doeleinden zoals beschreven in de privacyverklaring

Wanneer u zich heeft geregistreerd, vindt u verschillende e-learnings en webinars met onderwerpen zoals waterbodemonderzoek, klimaatadaptatie, de bodem van ons land. Nieuwsgierig geworden? Registreer uzelf dan hieronder en ga gelijk aan de slag! 

Sommige e-learning modules zijn alleen toegankelijk voor deelnemers aan een specifieke opleiding.