Bodembreed Academie verwelkomt 1000ste deelnemer

Het digitaal platform met kennis en kunde over bodem en ondergrond voor (bodem)professionals, de Bodembreed Academie, heeft de 1000ste deelnemer welkom geheten. De 21-jarige HBO-student Nathan Holm studeert Milieukunde aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden en loopt stage bij Enviso Ingenieursbureau in Drachten. Het bedrijf heeft de Academie opgenomen in het vaste, eigen leerprogramma. Nathan Holm is zeer te spreken over het aanbod van modules. ‘De eerste die ik nu heb gevolgd, “veldwerk landbodemonderzoek”, vond ik erg leerzaam. Mooi opgebouwd en heel passend bij mijn studie en toekomstige werk’. Want hij wil bijdragen ‘aan het leefbaar houden en nog leefbaarder maken van de bodem. En de Academie helpt mij daarbij.’

De Bodembreed Academie is een gezamenlijk initiatief van Stichting Bodembeheer Nederland, SIKB en KOBO, www.bodembreedacademie.nl