Kennis, leren en ontwikkelen over bodem op nieuw online leerplatform van Bodembeheer Nederland, SIKB en KOBO-HO

Henri Schouten van Bodembeheer Nederland en Henk Koster van Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) vertellen in tijdschrift Bodem over de Bodembreed Academie, hét nieuwe online platform bodem en ondergrond dat nú live is.