E-learning chemische in-situsanering

Op de Bodembreed Academie vind je een nieuwe e-learning over chemische in-situsanering op de Bodembreed Academie. In deze e-learning word je meegenomen in het werkingsprincipe hiervan, de verschillende oxidatie- en reductiemiddelen, de technieken om deze middelen in de bodem te brengen en de belangrijkste parameters om het saneringsproces te monitoren.

Deze e-learning is de tweede in een reeks van zes modules over in-situsaneringstechnieken. Meer modules, zoals over fysische, biologische en thermische technieken en over begeleiden en ontwerpen volgen in de loop van dit jaar. Houd de Bodembreed Academie in de gaten voor nieuws daarover. De Bodembreed Academie, een digitaal platform met kennis en kunde over bodem en ondergrond voor (bodem)professionals, is een initiatief van Bodembeheer Nederland, de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en het Kennis- en onderwijscentrum bodem en ondergrond voor het hoger onderwijs (KOBO).