E-learnings Opleiding Veldwerk Waterbodemonderzoek uitgebreid met GPS-kennis

Drie van de vijf e-learning modules van de SIKB Opleiding Veldwerk Waterbodemonderzoek zijn verrijkt met kennis over het werken met het Global Positioning System (GPS). In deze modules wordt onder andere ingegaan op vragen als: ‘Hoe werken GPS-satellieten en hoe werkt (dus) GPS-plaatsbepaling?’, ‘Wanneer werkt een GPS-ontvanger in de praktijk het beste (bijv. gericht op de noord- of de zuidzijde)?’ En ‘Welke kant van een watergang hanteren we als ‘nulpunt’ voor de raaien?’.

Deze kennisuitbreiding is verzorgd door praktijkdocent Hans Hussem. Zijn inbreng is erop gericht elektronische meettechnieken en GPS slim te gebruiken in het veldwerk. Dat gaat verder dan alleen de x en y coördinaten (voor de plaatsbepaling en reproduceerbaarheid), maar is ook waardevol voor het bepalen van het waterpeil en de diepte van de sliblaag. Voor meer informatie over de cursus, die SIKB in juni 2022 weer aanbiedt: https://www.sikb.nl/agenda/opleiding-veldwerk-waterbodemonderzoek-juni-2022. De e-learnings worden aangeboden via de Bodembreed Academie.