Bodembreed Academie ontsluit bodemkennis UP via micro-learnings

De Bodembreed Academie heeft een reeks microlearnings ontwikkeld om de kennis die het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond heeft verzameld op een laagdrempelige manier te kunnen delen. Met deze kleine ‘learning bites’ krijgt het netwerk een introductie op een aantal actuele onderwerpen die spelen in het bodemwerkveld. Denk aan grondwaterbeheer, aan opkomende stoffen, aan IBC-locaties en aan duurzame landbouw.

Door iedere microlearning te starten met een introductie en een aantal activerende vragen en stellingen, zorgen we ervoor dat de deelnemers weten wat er behandeld wordt in een microlearning en wat zij hieruit mee kunnen nemen. Iedere microlearning bevat ook een praktijkcasus. Zo komen theorie en praktijk meteen samen.

Na de introductie worden deelnemers verwezen naar de rapportages en andere producten die de kennisprojecten hebben opgeleverd, om verder in het onderwerp te duiken.

Klik hier om de micro-learnings te volgen; deze zijn kosteloos toegankelijk via de Bodembreed Academie.