Nieuwe e-learning: Kwaliteitsborging in Bodembeheer

Op de Bodembreed Academie is er weer een nieuwe e-learning beschikbaar, dit keer over Kwaliteitsborging in het bodembeheer, ook wel Kwalibo genoemd. In deze module maak je een eerste verkenning van wat Kwalibo precies inhoudt, waarom het goed is er iets over te weten en wat het in de praktijk betekent voor je werk.

Deze e-learning is waardevol voor zowel geïnteresseerden als degenen die te maken krijgen met het onderwerp Kwalibo. Je kunt deze e-learning vinden op de Bodembreed Academie.