Nieuwe e-learning over fluxmetingen

Er is weer een nieuwe e-learning beschikbaar op de Bodembreed Academie: ‘Flux: toepassen en meten bij bodemonderzoek en -sanering’. In deze e-learning leer je hoe fluxmetingen kunnen helpen om het gedrag en de risico’s van bodemverontreiniging inzichtelijk te maken. Je leert over het begrip massaflux, verschillende methodes om fluxen te meten, de randvoorwaarden voor en de meerwaarde van fluxmetingen.