OndergrondLAB verwelkomt T-shaped professionals

Ze noemen de studenten de aanstormende T-shaped professionals. Nanda Sweres en Martine Coevert verwelkomen bij de gemeente Rotterdam de in opleiding zijnde specialisten met brede vaardigheden en kennis. Hun OndergrondLAB heeft weer zes nieuwe kandidaten daarvoor opgeleverd.

Het OndergrondLAB van Rotterdam bestaat nu anderhalf jaar en is geïnitieerd vanuit een samenwerking tussen gemeente Rotterdam en KOBO-HO. In het OndergrondLAB werken studenten in de vorm van een (afstudeer)stage, minorproject of praktijkopdracht aan opgaven die de bodem en ondergrond raken.

De opdrachten kennen een grote variëteit. Zo konden het afgelopen half jaar bijvoorbeeld twee studenten aan de slag met het ontwerpen van bodemdalingsbestendige woningen op een locatie bedoeld voor acht kavels. ‘De studenten kwamen met zeer originele ideeën’, vertelt Martine Coevert, die hen samen met een collega begeleidde. ‘Natuurlijk werkten ze bijvoorbeeld met lichte materialen, maar er verschenen ook ondergrondse garages die te zijner tijd, wanneer de bodem flink is gedaald, de begane grond kunnen vormen’.

En Nanda Sweres noemt een van de studenten die zich tot bodemambassadeur ontwikkelde. ‘Bas onderbouwde hoe belangrijk het is al in een zo vroeg mogelijk stadium de bodem en ondergrond te betrekken in de ruimtelijke planvorming’. ‘Het is de ontwikkeling naar de planologie van de ondergrond’, vult Martine Coevert aan. ‘Een planologie die, net als die al zo lang bestaande planologie voor de bovengrond, staat of valt met goede T-shaped professionals. Mensen die vanuit een specialisme ook generalistisch kunnen denken’.

Lees verder…