Spijker uw kennis over bodemenergie bij op de Bodembreed Academie!

De Bodembreed Academie, het nieuwe online leerplatform bodem en ondergrond, is uitgebreid met een aantal kennismodules over bodemenergie. U vindt er een vijftal webinars van het Gebruikersplatform Bodemenergie, over (open en gesloten) systemen voor warmte-koude opslag en over geothermie. In de webinars wordt ingegaan op de techniek, op de mogelijke toepassingen in nieuwbouw en op de rol van bodemenergie in decentraal beleid. Verder vindt u op de Bodembreed Academie het SKB-Cahier ‘Bodemenergie warm aanbevolen’, met meer achtergrondinformatie. Tot slot kunt u uw eigen kennisniveau over bodemenergie testen, met een aantal voorbeeldexamens (en de antwoorden) van Cito.

De toegevoegde kennismodules zijn gratis te volgen op het online leerplatform, dat u kunt bereiken via https://platform.bodembreedacademie.nl/. Nog geen account? Dan maakt u er heel gemakkelijk (en eveneens gratis) één aan via http://www.bodembreedacademie.nl. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen!

SKB-cahiers nu ook aangeboden via Bodembreed Academie

Van 1995 tot 2015 heeft het netwerk van de Stichting Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht Bodem (SKB) veel praktijkkennis ontwikkeld over bodem en ondergrond, met name over onderzoek en sanering daarvan. Van belangrijke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld over veel voorkomende bodemverontreiniging en saneringstechnieken, zijn destijds ook cahiers gemaakt. Die zijn leesbaar en toegankelijk beschreven, en voorzien van aantrekkelijk vormgegeven afbeelding en nuttige tabellen. Met name de cahiers over technische onderwerpen zijn ook nu nog opvallend actueel, en daarom nog steeds zeer waardevol voor (aankomend) bodemprofessionals. Je vindt ze nu daarom ook hier op de Bodembreed Academie.

Als je meer wilt weten over wat SKB allemaal heeft gedaan, ga dan naar https://skbodem.nl/. Concrete projectresultaten van SKB vind je op de website van Soilpedia (www.soilpedia.nl). De beide websites worden beheerd door de vereniging Bodembreed Forum (www.bodembreedforum.nl).