Nieuw online leerplatform Bodembreed Academie van start

De vernieuwde Bodembreed Academie is op 1 september van start gegaan. Een nieuw digitaal platform met kennis en kunde over bodem en ondergrond voor (aankomend) bodemprofessionals. Op het platform wordt nu nog een beperkt aantal digitale leervormen aangeboden. Dit zal in de komende jaren worden uitgebreid.

Bodem krijgt in Nederland een steeds belangrijkere rol. Die is nodig om maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit effectief aan te pakken, maar ook om zorgvuldig met de enorme rijkdom die onder onze voeten ligt om te gaan. Goed opgeleide bodemprofessionals met de juiste praktische en inhoudelijke kennis in hun bagage dragen bij aan slim beheer en duurzame benutting van de bodem en ondergrond. Dat geldt ook voor hen die enkel zijdelings met bodem en ondergrond in hun vak te maken hebben. De Bodembreed Academie wil op eigentijdse wijze bijdragen aan voldoende kennis en kunde. De aangeboden modules kunnen allemaal individueel worden gevolgd, en ook goed worden gecombineerd met andere leervormen, zoals praktijkdagen, bijeenkomsten of begeleiding door een collega.

Het online leerplatform bodem en ondergrond heeft niet als doel bestaande initiatieven te vervangen, maar wil die juist met elkaar verbinden, zodat de beschikbare kennis breder wordt gedeeld. Het platform wil duurzame relaties aangaan met (potentiƫle) gebruikers(groepen): de overheden, het bedrijfsleven en het onderwijs.

De Bodembreed Academie is een gezamenlijk initiatief van Bodembeheer Nederland, SIKB en KOBO-HO. Voor meer informatie: https://www.bodembreedacademie.nl/contact/.

Eerder bood SIKB onder de noemer Bodembreed Academie een opleidingsoverzicht voor bemalers en een aantal examens (voor milieukundig begeleider en voor deskundig inspecteur bodembeschermende voorzieningen) aan. Het opleidingsoverzicht heeft een nieuwe plek gekregen op www.bronbemalen.nl. De examens vindt u nu op https://www.sikb.nl/examens-bba.