Vergraven, transporteren en toepassen van grond en bagger

In samenwerking met de Bodembreed Academie heeft Cumela een e-learning ontwikkeld over het vergraven, transporteren en toepassen van grond en bagger. Cumela is een brancheorganisatie van ruim 3.000 bedrijven die werken in groen, grond en infra, bijvoorbeeld in agrarische bedrijven, loonwerkersbedrijven maar ook aannemers in de grond-, weg- en waterbouw. De e-learning is geschikt voor een brede groep gebruikers, en daarom ook beschikbaar op het online leerplatform van de Bodembreed Academie.

Deze e-learning maakt de soms best ingewikkelde regels over het toepassen van grond en bagger met animaties, filmpjes, afbeeldingen en praktijkvoorbeelden inzichtelijk. Tevens is de e-learning ook heel goed te gebruiken als kennisbank en naslagwerk om in specifieke situatie te controleren of je alles goed hebt geregeld.

In deze e-learning komen aan bod:

  • Omgaan met bodemkwaliteit, zorgplicht en inzicht in het bevoegde gezag en toezichthouders.
  • De wettelijke regelingen bodemkwaliteit.
  • Het op de juiste manier melden en bijhouden van grondstromen.
  • Gebruiken van kwaliteitsonderzoek en bodemanalyserapporten.
  • Regelgeving inzake het samenvoegen van grond en bagger.
  • Werken met verontreinigde grond.
  • Certificering van grondbanken en samengestelde grondproducten.
  • Raakvlakken met andere regelgeving (Afvalstoffenwet, nieuwe Omgevingswet, milieuregelgeving).

De e-learning over het Toepassen van grond en bagger is niet de eerste van Cumela die via de Bodembreed Academie beschikbaar is. Op het platform staat ook al een serie e-learnings over “de bodem van Nederland”, en over bodembemesting. Toegang tot de Bodembreed Academie is kosteloos, al deze
e-learnings zijn vrij toegankelijk. Om toegang te krijgen is het wel nodig om je eenmalig te registreren.